Akura

Akura

Nhiệt kế Gold
Công dụng: Nhiệt kế Gold: Là loại nhiệt kế thủy ngân dùng đo nhiệt độ cơ thể ở 3 vị trí khác nhau: miệng,...
18.000₫