Hỗ trợ đái tháo đường

Hỗ trợ đái tháo đường

LIPID cleanz - Dùng cho người rối loạn lipid máu
Cộng dụng của LIPID cleanz - Dùng cho người rối loạn lipid máu: ...
210.000₫
Glutex - Dùng cho người tiểu đường
Công dụng của Glutex - Dùng cho người tiểu đường: ...
200.000₫
Blood Sugar - Hỗ trợ, điều trị tiểu đường
Công dụng của Blood Sugar - Hỗ trợ, điều trị tiểu đường: Blood...
380.000₫
Diabetna - Ổn định đường huyết và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường
Công dụng của Diabetna - Ổn định đường huyết và ngăn ngừa các biến chứng của...
100.000₫
BoniDiabet - Phòng ngừa biến chứng bệnh tiểu đường
Công dụng của BoniDiabet - Phòng ngừa biến chứng bệnh tiểu đường: ...
390.000₫
Hộ Tạng Đường - Giải pháp cho bệnh nhân đái tháo đường
Công dụng của Hộ Tạng Đường - Giải pháp cho bệnh nhân đái tháo đường: ...
160.000₫
TĐCare - Từ thảo dược giúp hạ đường huyết‎
Công dụng của TĐCare - Từ thảo dược giúp hạ đường huyết‎: ...
145.000₫