Lifescan Inc

Lifescan Inc

Test OneTouch Ultra - Que thử đường huyết
Công dụng: Máy OneTouch Ultra Easy đo lượng đường glucose trong máu toàn...
260.000₫
One Touch Ultra - Máy đo đường huyết
Công dụng: One Touch Ultra - Máy đo đường huyết: Đo đường huyết...
1.600.000₫